https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/verspreiding

wanneer weer open?

Kijk op de routekaart wat er veranderd routekaart.pdf

kijk op het dashboard in welk risiconiveau we zitten https://coronadashboard.rijkso...

en reserveer wanneer jij denkt dat we weer open gaan.