Verbod alle bijeenkomsten en samenscholing meer dan 3 personen

Het verbod geldt voor bijeenkomsten waarvoor vergunning of melding nodig is tot 1 juni 2020.

Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en zijn per 24 maart 2020 gesloten. Op locaties zoals vakantieparken geldt dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Deurbeleid ook bij bezorgen en afhalen

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Dit geldt ook bij bezorgen en afhalen. Er mogen niet meer dan 3 gasten in of buiten de zaak. Zij moeten 1,5 meter afstand houden.

Gemeente mag gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Handhaven en boetes

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.